I pomyśleć, że jeszcze niedawno kończyli podstawowy kurs fotografii. Za pomoc przy organizacji tej wyprawy należą się wielkie podziękowania dla Waldemara Szymańskiego, jeśli na Islandię to tylko z nim!: